Sản phẩm

Tấm Pin mặt trời JA solar 550w

 • Loại: Loại Mono Half Cell Double Glass
 • Hãng: JA Solar
 • Công suất: 550w

Jack MC- 04 Ấn Độ chuyên dụng cho điện mặt trời

 • Loại: MC-04 Multi Connector
 • Hãng: Elmex

Jack MC- 04 Đức chuyên dụng cho điện mặt trời

 • Loại: MC-04 Multi Connector
 • Hãng: Halukabel

Tấm pin năng lượng mặt trời vsun 450w

 • Loại: Mono (đơn tinh thể)
 • Hãng: Vsun
 • Công suất: 450w

Nguồn cung cấp Data manager SMA 24v 60w

 • Loại: Power Supply 24v 60w
 • Hãng: klemsan
 • Công suất: 60w

Tấm pin năng lượng mặt trời Vsun 405w

 • Loại: Mono (đơn tinh thể)
 • Hãng: Vsun
 • Công suất: 405w

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG20CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG 20CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 20kw

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG40CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG40CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 40kw

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG33CX

 • Loại: Bộ invertert hòa lưới Sungrow SG33CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 33kw

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG50CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG50CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 50KW

Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG110CX

 • Loại: Bộ inverter hòa lưới Sungrow SG 110CX
 • Hãng: Sungrow
 • Công suất: 110kw