Sản phẩm

Cáp điện mặt trời DC 4.0mm 1800v Ningbo

 • Loại: Cáp DC 4.0mm 1800v DC Ningbo
 • Hãng: Ningbo

Tủ điện Đức Hensel KV 9336

 • Loại: Tủ điện năng lượng mặt trời 36 port
 • Hãng: Hensel Đức
 • Công suất: 25000

Bộ inverter hòa lưới Growatt 50kw-50KTL3-X LV

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 50kw 50KTL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 50000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 30kw-30000TL3-SE

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 30KW-30000TL3-SE
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 30000

Tấm pin năng lượng mặt trời JA Solar 445w

 • Loại: Tấm Pin Mono Perc HC JA Solar
 • Hãng: JA Solar
 • Công suất: 445w

Tấm pin năng lượng mặt trời Đức Axitec 440w

 • Loại: Tấm pin NLMT Đức Mono 440w
 • Hãng: Axitec
 • Công suất: 440w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 20kw MID 20KTL3-X

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 20kw MID 20KTL3-X
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 20000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 20kw 20000TL3-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 20kw 20000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 20000

Bộ inverter hòa lưới Growatt 15kw 15000TL3-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 15kw 15000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 15000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 10kw 10000TL3-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 10kw 10000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 10000

Bộ inverter hòa lưới Growatt 8kw 8000MTL-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt Min 8000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 8000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 6kw Min 6000TL-X

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt Min 6000TL-X
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 6000w