Câu hỏi

Quy định về giá bán điện

Trả lời

Quy định về giá bán điện dành cho điện sinh hoạt, được tính theo bảng tính như sau và sẽ bao gồm 6 mức.

giá bán lẻ điện sinh hoạt

và cách tính như ví dụ sau:

cách tính giá điện sinh hoạt

Quy định về giá bán điện dành cho tổ hợp thương mại, dịch vụ và sinh hoạt như sau, sẽ tính theo 6 bậc, kèm theo 3 mức giờ bình thường, cao điểm và thấp điểm.

giá ban điện tổ hợp kinh doanh và dịch vụ

Quy định về giá bán điện với ngành kinh doanh, đây là mức điện cao nhất mà khách hàng phải thanh toán, không tính theo bậc mà chỉ tính theo giờ quy định.

giá bán điện dành cho kinh doanh

khung giờ quy định được tính theo bảng sau

giờ quy định mức thu giá điện

Khách hàng có thể tham khảo chi tiết tại đây

 

 

 

 

Câu hỏi khác