Bộ hòa lưới

Bộ inverter hòa lưới Growatt 30kw-30000TL3-SE

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 30KW-30000TL3-SE
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 30000

Bộ inverter hòa lưới Growatt 20kw MID 20KTL3-X

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 20kw MID 20KTL3-X
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 20000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 20kw 20000TL3-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 20kw 20000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 20000

Bộ inverter hòa lưới Growatt 15kw 15000TL3-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 15kw 15000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 15000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 10kw 10000TL3-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt 10kw 10000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 10000

Bộ inverter hòa lưới Growatt 8kw 8000MTL-S

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt Min 8000TL3-S
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 8000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 6kw Min 6000TL-X

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt Min 6000TL-X
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 6000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt 5kw Min 5000TL-X

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt Min 5000TL-X
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 5000w

Bộ inverter hòa lưới Growatt Min 3000TL-X

 • Loại: Bộ hòa lưới Growatt Min 3000TL-X
 • Hãng: Growatt
 • Công suất: 3000w

Bộ hòa lưới Inverter Đức SMA Sunny Tripower 20 kW

 • Loại: Bộ hòa lưới Đức SMA Sunny Tripower 20kw
 • Hãng: SMA Đức
 • Công suất: 20000w