Bộ hòa lưới

Bộ inverter hòa lưới Suntrio Plus 4-10K-M

  • Loại: Inverter hòa lưới
  • Hãng: SAJ-Electric
  • Công suất: 4kw-10kw

Bộ Inverter hòa lưới Sununo Plus 3K-M

  • Loại: Inverter hòa lưới
  • Hãng: SAJ-Electric
  • Công suất: 3Kw

Bộ inverter hòa lưới iMars MG 1 pha 220V

  • Loại: Inverter hòa lưới
  • Hãng: INVT
  • Công suất: 3300W
  • Công suất: 0.75 ~ 3 kW