Câu hỏi

Hệ thống điện NLMT có tốn chi phí bảo trì, bảo dưỡng không?

Trả lời

Hệ thống điện NLMT có tốn chi phí bảo trì bảo dưỡng không?. Hệ thống hoạt động như một trạm cấp điện tự động, các thông số như: điện áp, dòng điện, công suất phát hiện tại, công suất phát trong ngày, đều được hệ thống giám sát từ xa ghi nhận.

ứng dụng giám sát qua điện thoại

hiển thị thông số điện năng lượng măt trời qua ứng dụng trên Smart Phone

Các thông số này sẽ được cung cấp thông qua ứng dụng Icloud trện thoại, máy tính, khách hàng có thể theo dõi từ xa, qua đó kip thời phát hiện các cảnh báo về hệ thống, các chuyên gia của Solar Achau sẽ cùng khách hàng giám sát hoạt động của hệ thống thông qua ứng dụng này.

Câu hỏi khác