Câu hỏi

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới có sử dụng vào ban đêm không?

Trả lời

Với hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới thì không sử dụng được vào ban đêm.

Vì không sử dụng Acquy thân thiện với môi trường nên không có hệ thống lưu trữ.

Câu hỏi khác