Câu hỏi

Điều kiện nào để lắp được hệ thống điện năng lượng mặt trời?

Trả lời

Để lắp đươc điện năng lượng măt trời thì khách hàng cần:

  • Diện tích mái nhà hoặc có diện tích lắp đặt đủ trống, không bị che chắn bởi các công trình xung quanh ( Bị che bởi bóng của tòa nhà khác, cây cối hoặc các công trình công cộng khác).
  • Ưu tiên sử dụng điện vào ban ngày nhiều hơn vào ban đêm.
  • Liên hệ trực tiếp để hiểu rõ về điện năng lượng mặt trời.
  • Tham khảo lựa chọn hệ thống tại đây

Câu hỏi khác