Câu hỏi

Điện năng lượng mặt trời hòa lưới, khi cúp điện lưới có sử dụng được không?

Trả lời

Khi điện lưới bị mất, thì hệ thống điện năng lượng măt trời sẽ tự động ngắt. Tránh tình trạng nếu hệ thống hoạt động điện áp sẽ phát ngược ra lưới, gây nguy hiểm cho nhân viên bảo trì hệ thống điện lưới.

vì vậy chúng ta không sử dụng được điện NL mặt trời khi lưới mất điện.

Câu hỏi khác